counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Sven Lidman föddes rakt in i den svenska frikyrkorörelsen. Som äldste son till den store författaren och förkunnaren med samme namn kom hans uppväxt att präglas av religionen.


Vid sidan av Lewi Pethrus blev fadern tidigt

en portalgestalt i den snabbt växande Pingstkyrkan och var Sveriges kanske mest inflytelserika kristna personlighet under sin

tid. Boken skildrar svårigheten att växa upp med ena foten i den stränga pingstväckelsen och den andra i den bohemiska och frigjorda familjen Lidman.


Läsaren får följa en ung mans uppväxt i en färgstark och excentrisk familj och samtidigt

ta del av ett vackert och känsligt gestaltat fadersporträtt.


Efter en misslyckad anställningsintervju hos

Tor Bonnier börjar Sven Lidman sin yrkes-

Sven Lidman och hans bakgrund

karriär hos Natur och Kulturs legendariske grundare Johan Hansson.


Det blir en intressant och lärorik tid där han kastas rakt in i de stora bokverken.

Detta blir början till ett omfattande förnyelse- arbete med det som skulle komma att bli

Sven Lidmans stora insats som producent:

det moderna bildlexikonet. I praktiskt taget

varje svenskt hem finns ett uppslagsverk

som Sven Lidman ligger bakom och det

totala antalet sålda exemplar, inklusive de utländska utgåvorna, uppgår idag till 25 miljoner volymer.


I denna välskrivna memoarbok får vi ta del av ett långt och intressant liv, väckelserörelsen och familjen, spännande möten mellan författare och förläggare, livets med- och motgångar – allt återgivet med en osviklig berättarglädje.