counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Elisabeth Lidman

preses


Ledamöter

Cecilia Johansson

Peder Jonsson

Christina Knight

Rickard WahlundJan-Erik Ander

preses emeritus


Valberedning

Elisabeth ReslagårdTill presidiemötena adjungeras


revisor

Bild och Ord Akademins presidium